“Çağıyla Yarışan” Türk Hava Kuvvetleri 112 Yaşında

Türk Hava Kuvvetleri her yıl 1 Haziran’da kuruluş yıldönümünü kutlamaktadır. Bu yıl 112. yaşını kutlayan Türk Hava Kuvvetleri; Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından 1 Haziran 1911 tarihinde Tayyarecilik Komisyonu olarak kurulmuştur. 28 Haziran 1911 tarihinde Avrupa’ya eğitime gönderilmesi için iki öğrencinin seçileceği bir sınav düzenlenmiştir. En yüksek notu alan Süvari Yüzbaşı Fesa ile İstihkam Teğmeni Yusuf Kenan Beyler uçuş eğitimi almak için Temmuz 1911’de Fransa’ya uçuş okuluna gönderilmişlerdir.

Türk Hava Kuvvetleri her yıl 1 Haziran’da kuruluş yıldönümünü kutlamaktadır. Bu yıl 112. yaşını kutlayan Türk Hava Kuvvetleri; Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa tarafından 1 Haziran 1911 tarihinde Tayyarecilik Komisyonu olarak kurulmuştur. 28 Haziran 1911 tarihinde Avrupa’ya eğitime gönderilmesi için iki öğrencinin seçileceği bir sınav düzenlenmiştir. En yüksek notu alan Süvari Yüzbaşı Fesa ile İstihkam Teğmeni Yusuf Kenan Beyler uçuş eğitimi almak için Temmuz 1911’de Fransa’ya uçuş okuluna gönderilmişlerdir.

Eğitimlerini tamamlayan Fesa Bey ve Yusuf Kenan Bey 21 Şubat 1912’de yurda dönmüşlerdir. Aynı yıl 8 Türk Subayı Fransa’ya uçuş eğitimine gönderilmiştir. Böylelikle 1912 yılı itibari ile Türk Ordusu ilk pilotlarına ve uçaklarına kavuşmuştur. 3 Temmuz 1912 tarihinde Yeşilköy’de Hava Okulu’nun açılmasıyla Türk Ordusu kendi pilotlarını yetiştirmeye başlamıştır. I. Dünya Savaşı başlarında hava bölükleri kurularak havacılar aktif kıta görevi yapmaya başlamışlardır.1912-1913 Balkan Savaşı’nın ikinci safhasında büyük başarılar elde etmişlerdir. Balkan savaşı sonrası Türk Havacılığı gelişimine devam etmiş yeni uçakları bünyesine katmıştır. Haziran 1914 yılında Deniz Hava Okulu kurulmuştur. Osmanlı Devleti I. Dünya Savaşı’nda yenilgiyi kabul etmiş ve 30 Ekim 1918’de Mondros Mütarekesi’nin imzalanması üzerine Türk Askeri Havacılığında yeni bir döneme girilmiştir.

21 Haziran 1920 tarihinde Osmanlı Hükümeti Harbiye Nezareti emriyle Türk Hava Kuvvetleri Müfettişliği kapatılmış ve personel dağıtılmıştır. Böylelikle Osmanlı Dönemi Türk Askeri Havacılığı sona ermiştir. 23 Nisan 1920 tarihinde TBMM’nin kurulmasından sonra Ankara Hükümeti Millî Savunma Bakanlığı’nın 13 Haziran 1920 tarihli emiri ile Harbiye Dairesi’ne bağlı olarak Hava kuvvetleri Şubesi kurulmuştur.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurulmasından sonra çağdaş havacılığa uyum sağlayacak güçlü bir hava kuvvetlerinin kurulması için çalışmalara başlanmıştır. 1924 yılında uçuş eğitimi için diğer ülkelere personel gönderilmeye başlanmıştır. 1925 yılında Eskişehir’de Hava Okulu yeniden açılmış ve ilk mezunlarını vermiştir. 1940 yılında envanterdeki uçak sayısı 500 civarına ulaşmıştır ve hava kuvvetleri Balkanların en güçlü hava kuvveti haline gelmiştir.

1947 yılında Hava Kuvvetleri Komutanlığı ordu seviyesine çıkarılmış 1950 yılında da Hava Harp Akademisi dışında kalan bütün hava birlikleri ve kurumları Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlanmıştır. Bununla beraber havacılığın farlı branşlarında eğitim vermek için açılmış olan okullar tek bir çatı altında toplanmış ve bu amaçla Hava Teknik Okulları Komutanlığı Kurulmuştur. Bununla beraber 1950 yılında Jet uçakları alınmasına karar verilmiştir. Buna ek olarak ABD’ye jet eğitimi için sekiz personel gönderilmiştir. Türkiye’nin 1952 yılında NATO’ya girmesiyle jet uçaklarına geçiş hızlanmıştır. 1951 yılına kadar eğitim ve beceri yönünden Türk Hava Kuvvetleri çağın gerektirdiği seviyeye ulaşmış ve bu durumu süreklilik kazanmıştır.

 “Çağıyla Yarışan” Türk Hava Kuvvetleri jet uçaklarına geçilmesiyle ülkemiz için büyük bir övünç kaynağı olmuş, yapılan askeri yarışmalarda dereceler kazanarak bizleri gururlandırmışlardır. Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Türk vatanına ve Türk milletine havadan gelebilecek tehdit ve tehlikelerin önlenmesi ve muhtemel bir savaşta Kara ve Deniz Kuvvetlerinin görevlerini daha kolay başarabilmesi amacıyla kurulmuştur. Cumhuriyet döneminde Atatürk’ün gösterdiği yolda yeniden kurulduktan sonra, çağdaş dünya havacılığı düzeyine yükselmek için yoğun bir çalışma dönemine girerek kendini geliştirmiş büyük gayret ve harcanan emeklerle günümüzdeki yüksek noktaya ve güce ulaşmıştır. Her Alanda kendini geliştiren ve bu yolda övünç kaynağı olan Türk Hava Kuvvetleri geçmişte olduğu gibi şimdi ve gelecekte de başarılarına devam edecek ve nice yeni yaşlarına bizlerin övünç kaynağı olarak girecektir.

Bir cevap yazın